Vietnamese | English

Bảo đảm an toàn thực phẩm trong mùa dịch Covid-19

14-05-2020

Thực phẩm an toàn không chỉ giúp cung cấp đủ chất dinh dưỡng mà còn đem lại một cuộc sống khỏe mạnh cho mỗi người. Trong mùa dịch Covid-19, việc bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ăn uống đóng vai trò vô cùng quan trọng
Share video


BUSINESS SPOTLIGHT