Vietnamese | English

Những “chiến binh” thầm lặng nơi tuyến đầu chống dịch

30-04-2020

Trực tiếp tiếp xúc với những người trở về từ vùng có dịch Covid-19 nên nguy cơ lây nhiễm cao và áp lực công việc rất lớn. Thế nhưng, những “chiến binh” thầm lặng nơi tuyến đầu luôn hết mình hoàn thành tốt nhiệm vụ vì cuộc chiến chống dịch của cả nước
Share video


BUSINESS SPOTLIGHT