Vietnamese | English

Tỉnh đoàn Long An pha chế dung dịch diệt khuẩn phòng, chống dịch Covid-19

23-04-2020

Góp phần phòng, chống dịch Covid-19, ngoài công việc chuyên môn, Tỉnh đoàn Long An còn pha chế dung dịch sát khuẩn tay Anolyte. Đây là hoạt động do Tỉnh đoàn phối hợp Trung tâm Phát triển khoa học và Công nghệ trẻ TP.HCM thực hiện từ giữa tháng 3/2020 đến nay
Share video


BUSINESS SPOTLIGHT